13. november: Ligheder og forskelle mellem islam og kristendom med Aminah Tønnsen

Det er en gængs opfattelse, at islam og kristendom er så væsensforskellige, at de ikke kan eksistere fredeligt side om side, men at konfrontation og opgør er uundgåeligt. Vi er tilbøjelige til at glemme, at ikke alt, vi ser og hører om muslimer, kan retfærdiggøres ud fra Koranen – ligesom ikke alt, hvad kristne foretager sig, nødvendigvis kan retfærdiggøres ud fra Bibelen eller kristen teologi. Dykker man ned i teksterne, viser det sig imidlertid, at lighederne langt overstiger forskellene, og at der er grundlag for en fælles etik.

Aminah Tønnsen vil i sit foredrag gøre rede for de mest centrale ligheder og forskelle mellem islam og kristendom og besvare spørgsmål fra tilhørerne.

Aminah Tønnsen er født i Sønderborg og opvokset i Flensborg. Hun har været bosat i Nordafrika 1970-1978 og blev muslim i 1983. Hun er forfatter til flere bøger om islam og medforfatter til materialer om religionsdialog og antidiskrimination. Aminah Tønnsen har i snart tredive år været engageret i tværreligiøst arbejde i blandt andet Islamisk-Kristent Studiecenter, Jødisk-Muslimsk Netværk, Jødisk-Muslimsk Kvindenetværk samt undervisningsprojektet DinTro-MinTro, hvor en jødisk, en kristen og en muslimsk gæstelærer står side om side og fortæller skoleelever om deres tro og traditioner.

Seneste bogudgivelse: ”Koranen – kvinder og køn. Et opgør med århundreders vanetænkning” (2021).