28. maj: Generalforsamling

Der indkaldes til ordinær generalforsamling I Kulturhuset Helgenæs Præstegård, fredag den 28. maj 2021kl. 19.00 Generalforsamlingen vil blive afviklet i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forsamlinger.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent

3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år (2020)

4. Fremlæggelse af revideret regnskab(2020)

5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i hænde senest 14. maj).

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af bestyrelse og suppleanter På valg er: Inger Merete Møller (modtager genvalg) Marion Jespersen (modtager genvalg) Else Frølich  (modtager genvalg) .

8. Evt.

Venlig hilsen, Bestyrelsen