Arrangementer

Program for 2021

Bortset fra generalforsamlingen planlægges ingen arrangementer før til juni.

28. maj kl. 19. Generalforsamling

19. juni kl. 14. ”Ulvejagt – ja, og hvad så….” med forfatter, cand.mag. dramaturg og foredragsholder Lisbeth Weitemeyer

I foredraget ”Ulvejagt – ja, og hvad så….” fortæller Lisbeth Weitemeyer fortæller om sit arbejde med den historiske roman ”Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, rigshofmester og landsforræder” Bogen udkom i januar 2021 på forlaget Mellemgaard. Bogen er Lisbeths 6. udgivelse. Foredraget er en introduktion til en studiekredsgrubbe i Helgenæs Kulturhus om historie. Historieskrivning for enhver, der interesserer sig for formidling af vores historie. Om du er interesseret i andres litteratur om historie eller selv går med et ønske om at skrive om historie, så kom frit frem og være med til et par hyggelige og indsigtsrige timer. 

27. juni kl. 14. Sangeftermiddag med Gitte Sloth

4. juli kl. 14. De 17 verdensmål med Susanne Sayers.

8. august kl. 14. Ole Thomsen om Ludvig Holberg

29.august kl. 14. Sangeftermiddag med Gitte Sloth

11. september  kl. 19. Ølsmagning med Jens Jacob Holst  

I år vil Jens Jacob, med sin enorme viden og entusiasme, fortælle om tjekkisk Øl. Der vil være et bredt udvalg af øl og hvis Covid-19 tillader det, også en lille bid brød. Pris og tilmelding oplyses senere.

19. september kl. 14. Kulturen som provokation. Med kunsthistoriker Camilla Hinge

Camilla Hinge er en meget inspirerende og fængslende foredragsholder

Tag med på en spændende, og måske personligt udfordrende, rejse når vi søndag den 19. september undersøger hvilke kunstværker der gennem tiden har virket provokerende. Vi skal se på værker der bevidst søger provokationen, værker der bruger provokationen som et middel til at skabe fx politisk debat, værker der måske blot vil provokere for provokationens egen skyld og meget mere. Fokus vil ligge på moderne værker af både danske og udenlandske kunstnere. Kom med på rejsen, og se om nogle af værkerne skulle vække din forargelse!

16. oktober kl. 15. Foredrag om “Trækfugle over Helgenæs” ved Martin Iversen, Tønder og Apollovej.

Fra Sibirien og Station Nord og til Sydafrika og Antarktis med mellemlanding på Helgenæs – fugletræk og trækfugle er at rejse og at leve. Som resten af Danmark ligger Helgenæs som et smørhul på den store trækrute. Nogle af vores ynglefugle trækker sydpå – nogle kort, andre langt. Fra nord kommer nye gæster enten på gennemrejse eller for at være her vinteren over. Vi snuser til nogle af fugletrækkets gåder: hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorhen, hvorfor. Og så skal vi opleve det live … på en trækfugletur lørdag d. 23. okt.

23. oktober kl. 08. Vi følger trækfuglene på vej ved Dragsmur (sammen med og guidet af Martin Iversen)

Fra de høje punkter ved Dragsmur er der udsigt til både Ebeltoft Vig og Begtrup Vig. Samtidig følger mange fugle landtangen ved Dragsmur, så muligheden for at opleve trækket direkte er gode. Vi kan håbe på drosler, finker, pibere, irisker og andre småfugle. Men der er også mulighed for rovfugle, duer og krage. Og på vandet er dykænderne ved at indfinde sig. Mødested: P-pladsen ved Olaf Ryes Skanser og turen fortsætter (vi kører derhen):

23. oktober kl. 10. Fugletur til Vænge Sø med fokus på vandfuglene (sammen med og guidet af Martin Iversen)

En gåtur langs en del af Vænge Sø kan byde på mange forskellige ænder, gæs og vadefugle. Omkring søen kan der være småfugle, som raster under trækket. Med lidt held kommer havørnen på besøg. Mødested: Parkeringspladsen ved Vænge Sø.

Du er velkommen til at deltage i den ene, den anden eller begge ture. Praktisk påklædning efter vejret. Tag gerne kikkert med.

Martin Iversen er uddannet fra Tønder Seminarium og fungeret i folkeskolen i næsten 40 år, heraf halvdelen af tiden som souschef på en overbygningsskole. Har boet i Tønder i 5 årtier og været engageret i fugle- og naturbeskyttelse især i Vadehavsområdet. Har været og er engageret i Dansk Ornitologisk Forening i lige så mange år. Har siden 2001 være formand for Fugleværnsfonden, som ejer og forvalter 23 naturreservater rundt om i landet. Har de sidste 2 år tilbragt megen tid i sommerhuset ved Sletterhage og ikke mindst besøgt og fulgt fuglelivet på de mange herlige lokaliteter på Helgenæs. Martin Iversen har rødder på Helgenæs.

13. november kl. 14. Islam med Amina Tønning

28. november.  Julearrangement, i samarbejde med Menighedsrådet.