Program for 2021

28. maj kl. 19. Generalforsamling

UDSAT! 12. og 13. juni kl. 9.30-15.00. Fortællekursus, ved Lisbeth Weitemeyr.

Hvor kan jeg bruge den gode fortælling – i talen, i præsentationen, jobsamtalen, når en god historie skal fortælles.

Lørdag den 12.6. Her skal du tage en historie med efter eget valg. Historien må varer 10 – 12 min og skal være en hel historie dvs. en historie fra begyndelse til slutning. Du fortæller din historie for gruppen og arbejder videre med den efter Lisbeths vejledning.

Søndag den 13.6. Her skal du arbejde med én af de mange historier i Jørgen Wendelboes bog ”Helgenæs – 75 fantastiske og hyggelige steder på halvøen”, JW Print 2020. Du vælger selv den historie, du vil fortælle. Søndagens tema bliver at gøre historien til min egen og brug af virkemidler – rekvisitter, dragt eller andet.

Lørdag den 12.6. og den 13.6. skal vi gennemgå

  • Velkommen og præsentation af deltagerne, Lisbeth og Kirsten
  • Om at fortælle, hvor kommer det fra og hvorfor bliver vi ved at fortælle
  • Ethvert menneske kan fortælle, men hvordan gør vi, og hvordan fungerer det
  • Kropssprog og stemme som udtryk og medfortæller
  • At gøre en historie til sin egen, hvordan tager jeg ejerskab over en andens historie
  • Målgruppe, hvem skal jeg fortælle for
  • Virkemidler. Dragt rekvisitter m.v. hvorfor og hvornår
  • Geografi, hvor er min fortælling og, hvor er jeg selv
  • Lidt skuespilteknik
  • Memo teknik, at huske

Opsamling og evaliering og tak for denne gang.

Lisbeth er cand. mag. dramaturg, foredragsholder og forfatter. Har udgivet 6 historiske bøger. Lisbeth arbejder som kustode på bl.a. Koldinghus. 

Tilmelding på mail: ellemandsbjerg@gmail.com

Deltagerantal max 8 personer efter “først til mølle” princippet. Pris, for begge dage inkl. fuld forplejning: 450 kr for medlemmer af Kulturhuset Helgenæs Præstegård. 500 kr for ikke-medlemmer.

19. juni kl. 14. ”Ulvejagt – ja, og hvad så….” med forfatter, cand.mag. dramaturg og foredragsholder Lisbeth Weitemeyer

I foredraget ”Ulvejagt – ja, og hvad så….”  fortæller Lisbeth Weitemeyer om sit arbejde med den historiske roman ”Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, rigshofmester og landsforræder” Bogen  udkom i januar 2021 på forlaget Mellemgaard. Bogen er Lisbeths 6. udgivelse.

Foredraget er en introduktion til en studiekredsgruppe i Helgenæs Kulturhus om historie.  Historieskrivning for enhver, der interesserer sig for formidling af vores historie. Om du er interesseret i andres litteratur om historie eller selv går med et ønske om at skrive om historie, så kom frit frem og være med til et par hyggelige og indsigtsrige timer.

Lisbeth er cand. mag. dramaturg, foredragsholder og forfatter. Har udgivet 6 historiske bøger. Lisbeth arbejder som kustode på bl.a. Koldinghus. 

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke medlemmer.

AFLYST! 27. juni kl. 14. Sangeftermiddag med Gitte Sloth

 Vi glæder os til atter at kunne synge sammen!

Vi går ud i det fri og synger til sommer og sol og glæde med gamle og nye sange – for det meste de danske. Vi synger de sange, der rører ved os og vores liv og også gerne dem med humor. Revyviser, danske sange, nye og gamle – kendte sange og også et par nye…..

Gitte Korsholm Sloth lægger programmet og sidder ved klaveret. Kom glad og syng med – vi synger sammen og passer samtidig godt på hinanden.

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

4. juli kl. 14. De 17 verdensmål med Susanne Sayers

“FN’s bæredygtighedsmål for 2030 er en vision for en verden med et liv i værdighed for alle på en sund og levende planet. Men hvad går målene egentlig ud på? Er de overhovedet realistiske? Og hvor er de store udfordringer? Susanne Sayers, journalist og forfatter til bogen ‘2030 NOW’ om FN-målene fortæller om de 17 mål, hvordan de hænger sammen, og hvorfor de gør Danmark til et udviklingsland. Der bliver rig mulighed for spørgsmål og debat i løbet af foredraget.

Susanne Sayers, født i 1965, er uddannet journalist fra Aarhus i 1991 og har blandt andet været nyhedsredaktør på Morgenavisen Jyllands-Posten og Børsen, ligesom hun har været global klimakorrespondent for metro-aviserne. Hun har rejst i udviklingslande for at rapportere om klimaforandringer blandt andet og bor i dag delvist i Portugal, men har derudover boet det meste af sit voksne liv i Ebeltoft.”

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

8. august kl. 14. SÅ KLOG DOG HOLBERG ER… ved dr. phil. Ole Thomsen.

Ludvig Holberg (1684-1754) var en skarp iagttager af menneskenes dårskab – også sin egen.

Ole Thomsen var i knap fyrre år underviser og forsker i klassisk filologi ved Aarhus Universitet. Siden 2008 har han været forfatter; han har bl.a. skrevet ”Veje til Rom” om antikkens romerske litteratur, og ”Det Lune Land” om livet på Mols, da der endnu var køer i staldene. I 2021 har han udsendt ”To par klare øjne. Om Mette Olsen og Provsten” i Tved.

I 2018 udkom Ole Thomsens oversættelse af Holbergs latinske selvbiografi. Dette Holberg-værk – 300 festlige, dybsindige sider – vil vi fordybe os i.

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

29.august kl. 14. Sangeftermiddag med Gitte Sloth

Gitte Korsholm Sloth lægger programmet og sidder ved klaveret. Kom glad og syng med – vi synger sammen og passer samtidig godt på hinanden.

19. september kl. 14. Kunsten som provokation. Med kunsthistoriker Camilla Hinge

Camilla Hinge er en meget inspirerende og fængslende foredragsholder.

Tag med på en spændende, og måske personligt udfordrende, rejse når vi søndag den 19. september undersøger hvilke kunstværker der gennem tiden har virket provokerende. Vi skal se på værker der bevidst søger provokationen, værker der bruger provokationen som et middel til at skabe fx politisk debat, værker der måske blot vil provokere for provokationens egen skyld og meget mere. Fokus vil ligge på moderne værker af både danske og udenlandske kunstnere. Kom med på rejsen, og se om nogle af værkerne skulle vække din forargelse!

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

UDSAT TIL FORÅRET 2022: 2. oktober kl. 19. Ølsmagning med Jens Jacob Holst

I år vil Jens Jacob, med sin enorme viden og entusiasme, fortælle om tjekkisk Øl. Der vil være et bredt udvalg af øl og hvis Covid-19 tillader det, også en lille bid brød.

Pris og tilmelding oplyses senere.

17. oktober kl. 15. Foredrag om “Trækfugle over Helgenæs” ved Martin Iversen, Tønder og Apollovej

Fra Sibirien og Station Nord og til Sydafrika og Antarktis med mellemlanding på Helgenæs – fugletræk og trækfugle er at rejse og at leve. Som resten af Danmark ligger Helgenæs som et smørhul på den store trækrute. Nogle af vores ynglefugle trækker sydpå – nogle kort, andre langt. Fra nord kommer nye gæster enten på gennemrejse eller for at være her vinteren over. Vi snuser til nogle af fugletrækkets gåder: hvem, hvad, hvor, hvordan, hvorhen, hvorfor. Og så skal vi opleve det live … på en trækfugletur lørdag d. 23. okt.

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

23. oktober kl. 08. Vi følger trækfuglene på vej ved Dragsmur (sammen med og guidet af Martin Iversen)

Fra de høje punkter ved Dragsmur er der udsigt til både Ebeltoft Vig og Begtrup Vig. Samtidig følger mange fugle landtangen ved Dragsmur, så muligheden for at opleve trækket direkte er gode. Vi kan håbe på drosler, finker, pibere, irisker og andre småfugle. Men der er også mulighed for rovfugle, duer og krage. Og på vandet er dykænderne ved at indfinde sig. Mødested: P-pladsen ved Olaf Ryes Skanser og turen fortsætter (vi kører derhen):

23. oktober kl. 10. Fugletur til Vænge Sø med fokus på vandfuglene (sammen med og guidet af Martin Iversen)

En gåtur langs en del af Vænge Sø kan byde på mange forskellige ænder, gæs og vadefugle. Omkring søen kan der være småfugle, som raster under trækket. Med lidt held kommer havørnen på besøg. Mødested: Parkeringspladsen ved Vænge Sø.

Du er velkommen til at deltage i den ene, den anden eller begge ture. Praktisk påklædning efter vejret. Tag gerne kikkert med.

Martin Iversen er uddannet fra Tønder Seminarium og fungeret i folkeskolen i næsten 40 år, heraf halvdelen af tiden som souschef på en overbygningsskole. Har boet i Tønder i 5 årtier og været engageret i fugle- og naturbeskyttelse især i Vadehavsområdet. Har været og er engageret i Dansk Ornitologisk Forening i lige så mange år. Har siden 2001 være formand for Fugleværnsfonden, som ejer og forvalter 23 naturreservater rundt om i landet. Har de sidste 2 år tilbragt megen tid i sommerhuset ved Sletterhage og ikke mindst besøgt og fulgt fuglelivet på de mange herlige lokaliteter på Helgenæs. Martin Iversen har rødder på Helgenæs.

Ingen tilmelding. For begge ture: Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

13. november kl. 14. Ligheder og forskelle mellem islam og kristendom med Aminah Tønnsen

Det er en gængs opfattelse, at islam og kristendom er så væsensforskellige, at de ikke kan eksistere fredeligt side om side, men at konfrontation og opgør er uundgåeligt. Vi er tilbøjelige til at glemme, at ikke alt, vi ser og hører om muslimer, kan retfærdiggøres ud fra Koranen – ligesom ikke alt, hvad kristne foretager sig, nødvendigvis kan retfærdiggøres ud fra Bibelen eller kristen teologi. Dykker man ned i teksterne, viser det sig imidlertid, at lighederne langt overstiger forskellene, og at der er grundlag for en fælles etik.

Aminah Tønnsen vil i sit foredrag gøre rede for de mest centrale ligheder og forskelle mellem islam og kristendom og besvare spørgsmål fra tilhørerne.

Aminah Tønnsen er født i Sønderborg og opvokset i Flensborg. Hun har været bosat i Nordafrika 1970-1978 og blev muslim i 1983. Hun er forfatter til flere bøger om islam og medforfatter til materialer om religionsdialog og antidiskrimination. Aminah Tønnsen har i snart tredive år været engageret i tværreligiøst arbejde i blandt andet Islamisk-Kristent Studiecenter, Jødisk-Muslimsk Netværk, Jødisk-Muslimsk Kvindenetværk samt undervisningsprojektet DinTro-MinTro, hvor en jødisk, en kristen og en muslimsk gæstelærer står side om side og fortæller skoleelever om deres tro og traditioner.

Seneste bogudgivelse: ”Koranen – kvinder og køn. Et opgør med århundreders vanetænkning” (2021).

Ingen tilmelding. Pris inkl. kaffe/te og kage 50 kr. for medlemmer af kulturhuset og 75 kr. for ikke-medlemmer.

28. november.  Julearrangement, i samarbejde med Menighedsrådet