Sangeftermiddag med Gitte Sloth søndag den 27. juni kl. 14-16

 Vi glæder os til atter at kunne synge sammen!  Vi går ud i det fri og synger til sommer og sol og glæde med gamle og nye sange -hovedsageligt danske. Vi synger de sange, der rører ved os og vores liv og også gerne dem med humor. Revyviser, danske sange, nye og gamle. Kendte sange, […]

Ulvejagt – ja, og hvad så… Foredrag ved Lisbeth Weitemeyer lørdag den 19. juni 2021 kl. 14-16.

I foredraget ”Ulvejagt – ja, og hvad så…” fortæller Lisbeth Weitemeyer om sit arbejde med romanen: ”Ulvejagt – Corfitz Ulfeldt, kongelig svigersøn, rigshofmester og landsforræder”. Foredraget er en introduktion til en studiekreds i Helgenæs Præstegård om historie. Historieskrivning for enhver, der interesserer sig for formidling af vores historie. Hvis du er interesseret i andres litteratur […]

Generalforsamling den 28. maj kl. 19

Der indkaldes til ordinær generalforsamling I Kulturhuset Helgenæs Præstegård, fredag den 28. maj 2021kl. 19.00 Generalforsamlingen vil blive afviklet i henhold til Sundhedsstyrelsens retningslinjer for forsamlinger. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning for det forgangne år (2020) 4. Fremlæggelse af revideret regnskab(2020) 5. Indkomne forslag (skal være bestyrelsen i […]

Energirenoveringen af Kulturhuset Helgenæs Præstegård er nu afsluttet

Det har været en dyr omgang, men vi har jo været så utrolig heldige at vi har modtaget økonomisk støtte fra både Syddjurs kommune og NRGI` s værdipulje. Syddjurs bidrog med 100.500 kr, NRGI`s værdipulje bidrog med 110.000 kr.  Foreningen har selv bidraget med ca. 100.000 kr. Der er blevet isoleret mellem loft og gulv og […]

Aktiviterne i præstegården starter op igen

I uge 18, starter nogle af interessegrupperne, så småt op igen. Det første arrangement er Generalforsamling. Derefter går det slag i slag, forhåbentlig. Man må være 10 personer i huset. Man skal holde afstand, en meter når men sidder ned og to meter når man går rundt. Man skal bære muldbind, når man går rundt. […]