Præstegårdens historie

Ældre historie
Helgenæs Kirke er 900 år gammel. Præstegården er meget yngre. Den blev opført i 1860 som en stråtækt firelænget gård i bindingsværk. Det nuværende stuehus blev opført i 1879 og ombygget i 1961. På samme tid nedrev man den sydlige længe, kostalden, og i 2017 rev man også den østlige længe ned.

Oprindeligt hørte temmelig megen jord til præstegården, men lensafløsningsloven i 1919 betød, at det meste blev afhændet, først og fremmest til husmandsbrug. Der er flere gravhøje på jorden.

Linden på gårdspladsen blev plantet omkring 1900.

Præsten
Tidligere sørgede præsten selv for driften af præstegårdsjorden. Den sidste præst, som boede på gården var Richard Poulsen. Han var præst fra 1956 til 1984, da Vistoft, Tved og Helgenæs sogne blev lagt sammen til et kirkesogn med en præst, som skulle bo i Tved. Det blev Jan Schmidt.

Nyere historie
Fra 1990 til 2010 benyttedes stuehuset dels til egns- og lokalhistorisk museum, dels til Helgenæs Spare- og Lånekasse. I dag er præstegården hjemsted for ”Foreningen Helgenæs Præstegård,” som blev dannet i 2011 for at skabe et kulturelt samlingssted. Fra 2012 har Foreningen lejet lokaler i stuehuset af menighedsrådet. Foreningen har ved udgangen af 2020 ca. 150 medlemmer.

I tidens løb har foreningen arrangeret kurser, foredrag, koncerter, sangaftener, vandreture, vin- eller ølsmagning, familiedage med forskellige indendørs- og udendørsaktiviteter, julestue, mm.

Der er en malergruppe, en håndarbejdsgruppe, en litteraturgruppe, en whistgruppe og en bordtennisgruppe, som mødes regelmæssigt i husets hyggelige stuer. Malergruppen tilrettelægger udstillinger af egne og andre lokale kunstneres værker. Læs mere om grupperne under faste aktiviteter.

Foreningen udgiver hvert år en kalender med motiver fra Helgenæs’ natur eller kultur udført af lokale kunstnere.